Поточні рахунки з оформленням платіжних карток ПРОСТІР

Тарифи на відкриття та обслуговування поточних рахунків з оформленням платіжних карток ПРОСТІР (діє з 13.11.2017 р.)

  Пакет

«Особиста картка»

«Зарплатна картка»

«Віртуальна картка»

«Картка до депозиту»

 

Призначення пакету

Для фізичних осіб – клієнтів банку

Для фізичних осіб – клієнтів банку для отримання заробітної плати

Для фізичних осіб – клієнтів банку, картка для здійснення Інтернет розрахунків

Для фізичних осіб – для отримання відсотків за депозитом та виплати тіла депозиту

 

Валюта рахунку

UAH

UAH

UAH

UAH

 

Термін дії картки

2 роки

2 роки

1 рік

2 роки

1.

Відкриття та обслуговування поточного рахунку[i]

1.1.

Відкриття поточного рахунку

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

1.2.

Обслуговування активного поточного рахунку

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

2.

Оформлення платіжної картки

2.1.

Оформлення основної платіжної картки Клієнту

30,00 грн.

не тарифікується

20,00 грн.

не тарифікується

2.2.

Оформлення додаткової платіжної картки

30,00 грн.

30,00 грн.

послуга не надається

30,00 грн.

3.

Переоформлення платіжної картки [ii]

3.1.

У випадку закінчення терміну дії попередньої платіжної картки

30,00 грн.

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

3.2.

У випадку втрати платіжної картки, розголошення ПІН-коду, пошкодження попередньої платіжної картки та в інших випадках

30,00 грн.

30,00 грн.

20,00 грн.

30,00 грн.

4.

Операції поповнення зарплатного поточного рахунку

4.1.

Готівкове поповнення поточного рахунку

4.1.1.

в касі відділень ПАТ КБ «Центр»

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

4.1.2.

в касі відділень інших банків України через Pos-термінал

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

4.2.

Безготівкове поповнення поточного рахунку

4.2.1.

зарахування безготівкового переказу, що надійшов від органів ПФ, ФСС, УПСЗН, ДСЗ, коштів, що надійшли в якості суми відшкодування, що гарантується ФГВФО, зарахування відсотків за депозитом та коштів з депозитних рахунків Клієнта, відкритих в ПАТ КБ «Центр»

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

4.2.2.

зарахування коштів роботодавця згідно договору на обслуговування зарплатного проекту

послуга не надається

0,7% від суми зарахування (сплачується роботодавцем)

послуга не надається

послуга не надається

4.2.3.

зарахування безготівкового переказу, що надійшов з рахунку, відкритого в мережі ПАТ КБ «Центр»

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

4.2.4.

зарахування безготівкового переказу, що надійшов з іншого банку

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

5.

Операції поповнення розрахункового поточного рахунку

5.1.

Готівкове поповнення поточного рахунку

5.1.1.

в касі відділень ПАТ КБ «Центр»

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

5.1.2.

в касі відділень інших банків України через Pos-термінал

не тарифікується

не тарифікується

послуга не надається

не тарифікується

5.2.

Безготівкове поповнення поточного рахунку

5.2.1.

зарахування безготівкового переказу, що надійшов від органів ПФ, ФСС, УПСЗН, ДСЗ, коштів, що надійшли в якості суми відшкодування, що гарантується ФГВФО, зарахування відсотків за депозитом та коштів з депозитних рахунків Клієнта, відкритих в ПАТ КБ «Центр»

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

5.2.2.

зарахування коштів роботодавця згідно договору на обслуговування зарплатного проекту

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

5.2.3.

зарахування безготівкового переказу, що надійшов з рахунку, відкритого в мережі ПАТ КБ «Центр»

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

5.2.4.

зарахування безготівкового переказу, що надійшов з іншого банку

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

6.

Операції видачі та безготівкові розрахунки за поточним рахунком

6.1.

Отримання готівкових коштів:[iii]

6.1.1.

в банкоматах ПАТ КБ «Центр»

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

послуга не надається

6.1.2.

у касах відділень ПАТ КБ «Центр» через POS-термінал

0,5% від суми операції, min 5 грн.

не тарифікується

послуга не надається

не тарифікується

6.1.3.

Отримання готівкових коштів у відділеннях ПАТ КБ «Центр» без застосування платіжної картки[iv]

1,5% від суми переказу min 5 грн. max 1000 грн.

0,5% від суми переказу min 5 грн. max 1000 грн.

0,5% від суми переказу min 5 грн. max 1000 грн.

0,5% від суми переказу min 5 грн. max 1000 грн.

6.1.4.

в банкоматах інших банків України

1,0% від суми платежу + 5 грн.

1,0% від суми платежу + 5 грн.

послуга не надається

0,5% від суми платежу + 5 грн.

6.1.5.

у касах відділень інших банків України

1,0% від суми платежу + 5 грн.

1,0% від суми платежу + 5 грн.

послуга не надається

0,5% від суми платежу + 5 грн.

6.2.

Безготівкові та розрахункові видаткові операції:

6.2.1.

безготівкова оплата товарів та послуг в торгівельній та Інтернет мережах

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

6.2.2.

перерахування коштів на депозитний рахунок, відкритий в мережі ПАТ КБ «Центр»

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

6.2.3.

перерахування коштів на будь-який інший рахунок, відкритий в мережі ПАТ КБ «Центр»

0,5% від суми переказу min 10 грн. max 500 грн.

0,5% від суми переказу min 10 грн. max 500 грн.

0,5% від суми переказу min 10 грн. max 500 грн.

0,5% від суми переказу min 10 грн. max 500 грн.

6.2.4.

перерахування на рахунки, що відкриті в інших українських банках

1,5% від суми переказу min 10 грн. max 1500 грн.

1,5% від суми переказу min 10 грн. max 1500 грн.

1,5% від суми переказу min 10 грн. max 1500 грн.

1,5% від суми переказу min 10 грн. max 1500 грн.

7.

Відсоткові ставки (відсотків річних):

7.1.

відсоткова ставка, що нараховується на залишок власних коштів Клієнта на поточному рахунку на кінець дня

не застосовується

не застосовується

не застосовується

не застосовується

7.2.

відсоткова ставка, що нараховується за виникнення несанкціонованого овердрафту

50%

50%

50%

50%

8.

Овердрафт на розрахунковий рахунок

8.1.

встановлення Банком ліміту овердрафту

послуга не надається

не тарифікується

послуга не надається

послуга не надається

8.2.

видача коштів за рахунок овердрафту

послуга не надається

не тарифікується

послуга не надається

послуга не надається

8.3.

річна відсоткова ставка за користування овердрафтом (розраховується від суми використаного ліміту овердрафту)

послуга не надається

згідно рішення КУАП

послуга не надається

послуга не надається

8.4.

річна відсоткова підвищена ставка за користування овердафтом (розраховується від суми простроченої заборгованості за овердрафтом)

послуга не надається

згідно рішення КУАП

послуга не надається

послуга не надається

8.5.

щомісячний мінімальний обов’язковий платіж

послуга не надається

10% від суми використаного овердрафту + нараховані відсотки

послуга не надається

послуга не надається

8.6.

дострокове погашення

послуга не надається

не обмежується, не тарифікується

послуга не надається

послуга не надається

9.

Додаткові послуги

9.1.

Оформлення банківської довіреності для випуску додаткової картки

60,00 грн.

60,00 грн.

Послуга не надається

60,00 грн.

9.2.

Розблокування ПІН-коду Контактним підрозділом банку[v]

10,00 грн.

10,00 грн.

Послуга не надається

10,00 грн.

9.3.

Надання виписки по поточному рахунку

9.3.1.

надання щомісячної виписки в установі банку або на E-mail Клієнта

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

9.3.2.

надання виписки за індивідуальним запитом Клієнта:

9.3.2.1.

за довільний період (протягом останніх 12 місяців) в установі банку

20,00 грн.

20,00 грн.

20,00 грн.

20,00 грн.

9.3.2.2.

за період понад 12 місяців від поточної дати в установі банку

50,00 грн.

50,00 грн.

50,00 грн.

50,00 грн.

9.3.2.3.

надання виписки за будь-який період, що перевищує календарний місяць на E-mail Клієнта

5,00 грн.

5,00 грн.

5,00 грн.

5,00 грн.

9.4.

Надання інформації по поточному рахунку у вигляді довідки:

9.4.1.

-         державною або російською мовою

60,00 грн.

60,00 грн.

60,00 грн.

60,00 грн.

9.4.2.

-         англійською мовою

120,00 грн.

120,00 грн.

120,00 грн.

120,00 грн.

9.4.3.

-         дублікат довідки у день надання основної довідки

20,00 грн.

20,00 грн.

20,00 грн.

20,00 грн.

9.5.

Надання інформації по поточному рахунку із застосуванням SMS-інформування (списується щомісячно):

9.5.1.

послуги SMS-інформування при виконанні операцій за рахунком

5,00 грн.

5,00 грн.

5,00 грн.

5,00 грн.

9.6.

Перегляд залишку по поточному рахунку:

9.6.1.

банкоматах, ПТКС, пунктах видачі готівки ПАТ КБ «Центр»

не тарифікується

не тарифікується

Послуга не надається

не тарифікується

9.6.2.

банкоматах, ПТКС, пунктах видачі готівки інших банків

не тарифікується

не тарифікується

Послуга не надається

не тарифікується

9.7.

Операції блокування/розблокування та опротестування за платіжною карткою

9.7.1.

Блокування платіжної картки Банком

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

9.7.2.

Розблокування платіжної картки, заблокованої за ініціативою Клієнта

20,00 грн.

20,00 грн.

20,00 грн.

20,00 грн.

9.7.3.

Внесення платіжної картки до системного стоп-списку ПРОСТІР

25,00 грн.

25,00 грн.

25,00 грн.

25,00 грн.

9.7.4.

Запит документів в іншому банку, підтверджуючих правомірності списання коштів за розрахунковою операцією з поточного рахунку

50,00 грн.

50,00 грн.

50,00 грн.

50,00 грн.

9.7.5.

Опротестування за розрахунковою операцією, щодо якої Клієнтом виставлено претензію, обґрунтованість якої за результатами розслідування не була підтверджена

100,00 грн.

100,00 грн.

100,00 грн.

100,00 грн.

9.7.6.

Плата за проведення процедур повторного опротестування, преарбітражу та арбітражу за оскаржуваними операціями

фактична сума витрат банку згідно рахунку, виставленого ПРОСТІР

фактична сума витрат банку згідно рахунку, виставленого ПРОСТІР

фактична сума витрат банку згідно рахунку, виставленого ПРОСТІР

фактична сума витрат банку згідно рахунку, виставленого ПРОСТІР

10.

Добові авторизаційні ліміти[vi]

10.1.

Загальна кількість видаткових та розрахункових операцій за добу, шт.

10

10

10

10

10.2.

Загальна сума операцій, що можуть виконуватись за добу

8 000,00 грн.

8 000,00 грн.

5 000,00 грн.

8 000,00 грн.

10.3.

Повне скасування авторизаційних лімітів за заявою Клієнта

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

10.4.

Зміна авторизаційних лімітів за кількістю та/або сумою операцій за заявою Клієнта

20,00 грн.

20,00 грн.

20,00 грн.

20,00 грн.

11.

Обслуговування неактивного поточного рахунку та закриття поточного рахунку

11.1.

Закриття поточного рахунку за заявою Клієнта

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

11.2.

Закриття поточного рахунку за ініціативою Банку

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

11.3.

href=«#RANGE!A101» Обслуговування неактивного поточного рахунку[vii]

20,00 грн. щомісячно

20,00 грн. щомісячно

20,00 грн. щомісячно

20,00 грн. щомісячно

11.4.

Видача готівкових коштів у відділеннях ПАТ КБ «Центр» або безготівкове перерахування коштів на рахунок, відкритий в мережі ПАТ КБ «Центр»

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

не тарифікується

11.5.

Безготівкове перерахування залишку коштів на рахунок, відкритий в іншому українському банку

1,5% від суми переказу min 10 грн. max 1500,0 грн

1,5% від суми переказу min 10 грн. max 1500,0 грн.

1,5% від суми переказу min 10 грн. max 1500,0 грн.

1,5% від суми переказу min 10 грн. max 1500,0 грн.

Комісійні винагороди, що стягуються за виконання операцій в термінальному обладнанні інших банків, даними Тарифами не регулюються.

[i] Розрахунки за поточним рахунком виконуються виключно в національній валюті та на території України

[ii] Картка перевипускається на новий строк, що дорівнює строку дії попередньої картки

[iii] Видача виконується через банкомати та Pos-термінали банків України, чиє термінальне обладнання налаштоване на обслуговування карток ПРОСТІР

[iv] Видача готівкових коштів, у разі втрати/крадіжки, здійснюється тільки за умови постановки картки до стоп-листа шляхом її блокування. Вартість послуги блокування платіжної картки не тарифікується. У випадку, якщо неможливість отримання коштів з платіжної картки обумовлена технічними несправностями обладнання або іншими обставинами, винним у яких є Банк, комісійна винагорода за видачу коштів без застосування платіжної картки в касі Банку не стягується

[v] Платіжна картка автоматично блокується після трьох спроб поспіль неправильного введення ПІН-коду. Для зняття блокування Клієнт має звернутися до відділення Банку або до Контактного підрозділу Банку

[vi] Банк встановлює авторизаційні ліміти з метою безпеки коштів Клієнта. В разі шахрайського заволодіння платіжним засобом чи розкриття ПІН-коду, сума, отримана зловмисником не перевищить заданий ліміт. Клієнт має право відмовитися від застосування добового витратного ліміту за його платіжним засобом на підставі письмового звернення до Банку. Дані ліміти не розповсюджуються на виконання операцій у власних Pos-терміналах Банку. У будь-якому випадку, навіть при повному скасування банківських лімітів, будуть продовжувати діяти ліміти, що регламентовані законодавством України

[vii] Неактивний рахунок – рахунок, за яким протягом трьох місяців клієнтом не здійснювалося жодної розрахункової операції. Комісія списується щомісячно у межах залишку за рахунком, але не більше 20 грн. на місяць.

 

 

Бiльш детальну інформацію Ви можете одержати звернувшись до Банку за телефоном (044) 393-74-00.
 
Партнери банку