ПОВІДОМЛЕННЯ про намір ПАТ КБ «Центр» закрити недіючі рахунки фізичних та юридичних осіб – клієнтів ПАТ КБ «Центр»

11.07.18

Шановні клієнти!

Повідомляємо Вам про те, що ПАТ КБ «Центр» має намір відмовитися від договорів банківського рахунку фізичних осіб та договорів банківського рахунку юридичних осіб та закрити поточні рахунки, за якими протягом останніх трьох років були відсутні операції.

У разі наявності у вас такого рахунку у ПАТ КБ «Центр», за яким ви бажаєте здійснювати операції у подальшому, просимо вас у строк до 10.08.2018р. звернутися до відділення ПАТ КБ «Центр», в якому ви відкривали рахунок із письмовою заявою щодо намірів користуватися таким рахунком.

За відсутності такої заяви, ПАТ КБ «Центр» закриє поточний рахунок. Залишок коштів по рахунку, що залишиться після списання комісій за розрахунково-касове обслуговування згідно діючих Тарифів Банку, буде перераховано на балансовий рахунок 2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками». 

 
 

Голова Правління ПАТ КБ «Центр»,
 І.Л. Климович

 
Партнери банку