Підсумки проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ КБ «Центр»

17.04.12

12.04.2012 відбулись річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Комерційний Банк «Центр». На зборах затверджені звіти Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Банку, а також річний фінансовий звіт та висновок незалежних аудиторів. Вирішено річні дивіденди не розподіляти, прибуток, отриманий Банком в 2011 році, у повному обсязі направити до резервного фонду. Річний фінансовий звіт ПАТ КБ «Центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2011 року та Висновок незалежних аудиторів знаходиться у розділі «Звітність».

 
Партнери банку